Ведомость учета затрат на производство

Категория: Разное
за _______________ 19____ г.
---T----T---------------------------------T-------T---------------------¬
¦N ¦Вид ¦Дебет счета 20 (08) с кредита  ¦Оста- ¦Кредит счета 20 (08) ¦
¦п/¦про-¦     счетов         ¦ток  ¦в дебет счетов    ¦
¦п ¦дук-¦                 ¦неза- ¦           ¦
¦ ¦ции,¦                 ¦вершен-¦           ¦
¦ ¦ра- ¦                 ¦ного  ¦           ¦
¦ ¦бот,¦                 ¦произ- ¦           ¦
¦ ¦ус- ¦                 ¦водства¦           ¦
¦ ¦луг +---T--T----T----T----T--T--T--T--+---T---+----T----------------+
¦ ¦  ¦10 ¦ ¦69 ¦70 ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦на ¦Наи-¦ в том числе:  ¦
¦ ¦  ¦Ма-¦ ¦Рас-¦Рас-¦Из- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-¦ко-¦ме- +---T----T---T---+
¦ ¦  ¦те-¦ ¦четы¦четы¦нос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ча-¦нец¦но- ¦вс-¦на ¦ко-¦су-¦
¦ ¦  ¦ри-¦ ¦по ¦по ¦(ам-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ло ¦ме-¦ва- ¦его¦ск- ¦ли-¦мма¦
¦ ¦  ¦алы¦ ¦ст- ¦оп- ¦ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме-¦ся-¦ние ¦- ¦лад ¦че-¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦ра- ¦лате¦ти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся-¦ца ¦ма- ¦су-¦(сч-¦ст-¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦хо- ¦тру-¦за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ца ¦  ¦те- ¦мма¦ет ¦во ¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦ва- ¦да ¦ция)¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦риа-¦  ¦40) ¦  ¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦нию ¦  ¦ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦лов ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦нов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦сре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦ ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦дств¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
+--+----+---+--+----+----+----+--+--+--+--+---+---+----+---+----+---+---+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦8 ¦9 ¦10¦11¦12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15¦ 16 ¦17 ¦18 ¦
L--+----+---+--+----+----+----+--+--+--+--+---+---+----+---+----+---+----
 

 

Интересное