Кладовая книга кладовщика

Категория: Поставка
 -------------¬
 Код по ОКУД ¦ 0903065  ¦
 L-------------
------------T---T----T-----------------------T--------------------------¬
¦Приход   ¦От-¦Ко- ¦Вес          ¦В том числе        ¦
+----T------+пр-¦ли- +----T---T----T----T----+------T----T------T-------+
¦дата¦номера¦ав-¦чес-¦бру-¦та-¦нет-¦I  ¦II ¦неста-¦тех-¦отходы¦остаток¦
¦  ¦накла-¦ит-¦тво ¦тто ¦ра ¦то ¦сорт¦сорт¦ндарт ¦нич.¦   ¦    ¦
¦  ¦дных ¦ель¦мест¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦брак¦   ¦    ¦
+----+------+---+----+----+---+----+----+----+------+----+------+-------+
¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
L----+------+---+----+----+---+----+----+----+------+----+------+--------

------------T---T----T-----------------------T--------------------------¬
¦Расход   ¦По-¦Ко- ¦Вес          ¦В том числе        ¦
+----T------+лу-¦ли- +----T---T----T----T----+------T----T------T-------+
¦дата¦номера¦ча-¦чес-¦бру-¦та-¦нет-¦I  ¦II ¦неста-¦тех-¦отходы¦остаток¦
¦  ¦накла-¦те-¦тво ¦тто ¦ра ¦то ¦сорт¦сорт¦ндарт ¦нич.¦   ¦    ¦
¦  ¦дных ¦ль ¦мест¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦брак¦   ¦    ¦
+----+------+---+----+----+---+----+----+----+------+----+------+-------+
¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦_______________________¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦  Типовая ф. N    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦Организация __________ ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦Плодоовощная база_____ ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦       склад   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦Секция________________ ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦Кладовая        ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦ Книга кладовщика   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦    ¦
L----+------+---+-----------------------+----+------+----+------+--------


Интересное