Сопроводительный реестр сдачи документов

Категория: Поставка
 -----------¬
 Код по ОКУД  ¦ 0903014 ¦
 L-----------
______________________________________
 предприятие (организация)
______________________________________
 подразделение

Сопроводительный реестр сдачи документовN __________

 за " " ____________ 19 г.

------T----------------------------T------------T------------T----------¬
¦Номер¦Наименование документа   ¦Номер (код) ¦Количество ¦Отметка  ¦
¦стро-¦              ¦документа  ¦документов ¦     ¦
¦ки  ¦              ¦      ¦(листов)  ¦     ¦
+-----+----------------------------+------------+------------+----------+
¦ 1 ¦      2        ¦   3   ¦   4   ¦   5  ¦
+-----+----------------------------+------------+------------+----------+
¦   ¦              ¦      ¦      ¦     ¦
¦   ¦              ¦      ¦      ¦     ¦
¦   ¦              ¦      ¦      ¦     ¦
¦   ¦              ¦      ¦      ¦     ¦
¦   ¦              ¦      ¦      ¦     ¦
¦   ¦              +------------+------------+     ¦
¦   ¦Общее количество документов ¦      ¦      ¦     ¦
L-----+----------------------------+------------+------------+-----------
 Отправил ___________________    Получил _________________________
 Проверил ___________________    Проверил ________________________Интересное