Карточка количественно-суммового учета

Категория: Поставка
 -----------¬
 Код по ОКУД     ¦ 0903121 ¦
 L-----------
____________________
 организация

Карточка количественно-суммового учета


 -----------------T------T----T----T------T-T-------T----T-----¬
 ¦Наименование  ¦Размер¦Сорт¦Ед. ¦Учет- ¦ ¦Номенкл¦Стр.¦Счет ¦
 ¦товара     ¦   ¦  ¦изм.¦ная  ¦ ¦. номер¦  ¦   ¦
 ¦        ¦   ¦  ¦  ¦цена ¦ ¦    ¦  ¦   ¦
----------+----------------+------+----+----+------+-+-------+----+-----+
¦ 19  г. ¦        ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ ¦    ¦  ¦   ¦
+---------+-----------T----+------+----+T---+------+-+-------+T---+--T--+
¦Проводка ¦Содержание ¦Цена¦Приход   ¦Расход  ¦Остаток  ¦Отмет-¦ ¦
+-----T---+записи   ¦  +-------T----+------T---+------T---+ки  ¦ ¦
¦дата ¦ N ¦      ¦  ¦количе-¦сум-¦коли- ¦су-¦коли- ¦су-¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦ство  ¦ма ¦чество¦мма¦чество¦мма¦   ¦ ¦
+-----+---+-----------+----+-------+----+------+---+------+---+------+--+
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
¦   ¦  ¦      ¦  ¦    ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ¦
L-----+---+-----------+----+-------+----+------+---+------+---+------+---


Интересное